ZEBRANIE NIERUCHOMOŚCI

Zarząd SM "Międzynarodowa" na podstawie §135a Statutu zwołuje Zebranie Nieruchomości Międzynarodowa 54.
Zebranie odbędzie się 23.09.2019 r. o godz. 1700 w sali obrad przy ul. Międzynarodowej 68 (nad Biedronką).

Tematyka Zebrania:

  1. Omówienie spraw związanych z planem remontów na rok 2020 i lata następne w zakresie nieruchomości Międzynarodowa 54.
  2. Sprawy związane z bieżącym stanem nieruchomości.

Do udziału w zebraniu uprawnieni są członkowie Spółdzielni oraz osoby posiadające prawo odrębnej własności lokalu na terenie nieruchomości.

  1. Osoby uprawnione do uczestniczenia w zebraniu mają prawo składać wnioski do Zarządu Spółdzielni, a związane z przedmiotem obrad, nie później niż na 7 dni przed terminem zebrania - tj. do dnia 16.09.2019 r.
  2. Zebranie obraduje bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu.
  3. Ustalenia i postanowienia zebrania są wiążące bez względu na liczbę uprawnionych obecnych na Zebraniu. Osoby uprawnione, nieobecne na zebraniu mają prawo złożyć sprzeciw od podjętych na zebraniu postanowień i ustaleń w terminie 21 dni od dnia odbycia się zebrania.