ZEBRANIE NIERUCHOMOŚCI

Zarząd SM "Międzynarodowa" na podstawie §135a Statutu zwołuje Zebranie Nieruchomości Osiedle Zwycięzców obejmującej budynki przy ul. Meksykańskiej 5, 7, 9, Wandy 14, 16, Zwycięzców 30, 32, 34, Garaż podziemny Wandy 16 oraz Własnościowe lokale użytkowe. Zebranie odbędzie się 30.09.2019 r. o godz. 1700 w sali obrad przy ul. Międzynarodowej 68 (nad Biedronką).

Tematyka Zebrania: 

  1. Rozpatrzenie sprawy remontu garażu podziemnego wraz z modernizacją terenu Osiedla.
  2. Sprawy związane z bieżącym stanem nieruchomości.

Do udziału w zebraniu uprawnieni są członkowie Spółdzielni oraz osoby posiadające prawo odrębnej własności lokalu na terenie nieruchomości.

  1. Osoby uprawnione do uczestniczenia w zebraniu mają prawo składać wnioski do Zarządu Spółdzielni, a związane z przedmiotem obrad, nie później niż na 7 dni przed terminem zebrania - tj. do dnia 23.09.2019 r.
  2. Zebranie obraduje bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu.
  3. Ustalenia i postanowienia zebrania są wiążące bez względu na liczbę uprawnionych obecnych na Zebraniu. Osoby uprawnione, nieobecne na zebraniu mają prawo złożyć sprzeciw od podjętych na zebraniu postanowień i ustaleń w terminie 21 dni od dnia odbycia się zebrania.