PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Międzynarodowa" 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony w zakresie ujętym w SIWZ:

  1. Wymiana zewnętrznych opraw oświetleniowych na energooszczędne z zastosowaniem źródła światła LED - lampy na słupach i wysięgnikach na budynkach i działkach należących do zasobów S.M. "Międzynarodowa".

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 26.09.2019 r. Termin składania ofert upływa z dniem 10.10.2019 r. do godz. 1100. Otwarcie ofert w dniu 10.10.2019 r. o godz. 1600. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub tel: 22 617 22 12 wew. 119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.