02.09.2020 | WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”, działając na podstawie § 106 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”.

Zebranie odbędzie się w dniach:
25-29 września 2020 r., w godz. 1600 - 2000
,
w sali obrad przy ul. Międzynarodowej 68 (I piętro).

Walne Zgromadzenie (kliknij tutaj)