11.09.2020 | WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” przedstawia zatwierdzony przez Radę Nadzorczą skorygowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie (kliknij tutaj)