KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Międzynarodowa"
współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów.

 

Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach, zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych mogą być przekazywane do Krajowego Rejestru Długów.

Do rejestru można wpisać:

― mieszkańców / lokatorów, którzy mają zadłużenie powyżej 200,00 zł (Lokatorzy)

― najemców, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań (Najemcy)

Stanowisko KRD w sprawie RODO (Stanowisko)

Klauzula KRD (Klauzula)