KRAJOWY REJESTR DŁUGÓWWspółpracujemy z Krajowym Rejestrem Długów

Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach, zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych mogą być
przekazywane do Krajowego Rejestru Długów.

Do rejestru można wpisać:

― mieszkańców / lokatorów, którzy mają zadłużenie powyżej 200,00 zł.

― najemców, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań.

Stanowisko KRD (kliknij tutaj)

Klauzula KRD (kliknij tutaj)