O SPÓŁDZIELNI


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Międzynarodowa" w Warszawie przy ulicy Międzynarodowej 44, powstała 14 października 1999 roku poprzez wydzielenia z zasobów Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych". Została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000016111, a podstawą jej działalności jest Statut przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie, zwoływane dwa razy do roku, w tym jedno w terminie do 20 czerwca.

Organem Spółdzielni sprawującym stały nadzór nad bieżącą działalnością spółdzielni jest
Rada Nadzorcza, składająca się z 9 członków, wybierana przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję, a 
bieżącą działalnością Spółdzielni kieruje Zarząd.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Międzynarodowa" położona jest na Saskiej Kępie, na obszarze pomiędzy Aleją Stanów Zjednoczonych i Aleją Waszyngtona. W jej skład wchodzi 40 budynków (prawie 2800 lokali) o powierzchni ponad 126 tys. m2. Spółdzielnia w swoich zasobach posiada również lokale pod wynajem, które są źródłem największych dochodów. 

Największe osiedle leży wzdłuż ul. Międzynarodowej, w jej skład wchodzi 16 budynków:
Międzynarodowa 32, Międzynarodowa 32/34A,
Międzynarodowa 34, Międzynarodowa 38,
Międzynarodowa 38/40A, Międzynarodowa 40,
Międzynarodowa 46, Międzynarodowa 46/48A,
Międzynarodowa 54, Międzynarodowa 58,
Międzynarodowa 58/60A, Międzynarodowa 60,
Międzynarodowa 64, Międzynarodowa 64/66A,
Międzynarodowa 66, Międzynarodowa 68B. 

Osiedle Zwycięzców to kompleks 8 budynków z garażem podziemnym obejmujący budynki:
Meksykańska 5, Meksykańska 7,
Meksykańska 9, Zwycięzców 30,
Zwycięzców 32, Zwycięzców 34,
Wandy 14, Wandy 16.

Osiedle przy ulicy Brazylijskiej obejmuje 9 budynków:
Brazylijska 16A, Brazylijska 16B,
Brazylijska 18, Brazylijska 20,
Brazylijska 20A, Brazylijska 24,
Brazylijska 3, Brazylijska 3A, Saska 48.

Pozostałe budynki Spółdzielni:
Londyńska 12, Londyńska 14,
Londyńska 24, Paryska 26,
Wandy 9, Wandy 15, Waszyngtona 38A.

Spółdzielnia w swoich zasobach posiada również 6 pawilonów użytkowych:
Międzynarodowa 42, Międzynarodowa 44,
Międzynarodowa 62, Międzynarodowa 68,
Zwycięzców 46, Zwycięzców 48
oraz zespoły garażowe przy ulicy Międzynarodowej i Walecznych. 

W 2017 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa "Międzynarodowa" została uhonorowana odznaką:
"Za zasługi dla spółdzielczości".