PRZEWODNIK INTERESANTA


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” od dnia:
16 marca 2020 r. do odwołania
wstrzymuje BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW.

Prosimy przychodzić wyłącznie w sprawach koniecznych i tylko wówczas,
kiedy wymagana jest bezpośrednia wizyta w Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy mieszkańców,
że we wszelkich sprawach należy kontaktować się telefonicznie:
 Sekretariat: 22 617 22 12
A
warie: 576 050 150

Kierowanie korespondencji do Spółdzielni możliwe jest:

▪ e-mail: spoldzielnia@miedzynarodowa.waw.pl
▪ drogą pocztową.
▪ skrzynka pocztowa znajdującej się przed wejściem do Spółdzielni -
bez możliwości potwierdzenia wpływu
.

 

Kasa (Agencja):

Od dnia 1 października 2020 r. aż do odwołania
KASA jest
czynna w dniach podanych poniżej.
(Wejście główne od ulicy Międzynarodowej 44)

wtorek
środa
czwartek

1000 - 1500
1000 - 1500
1200 - 1700

▪ Zapłata kartą - PROWIZJA 0,47% od kwoty zapłaty.

 

Godziny pracy Spółdzielni i Sekretariatu (pokój nr 1):

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

800 - 1800
800 - 1500
800 - 1500
800 - 1800
800 - 1400

 

Dział Czynszów (pokój nr 9):

poniedziałek i czwartek
wtorek i piątek
środa 

1300 - 1730
800 - 1100
BEZ PRZYJĘĆ

 Informacje o opłatach, rozliczeniach wody i sprawach windykacyjnych.
 Wydawanie loginów i haseł do panelu e-usługi.
 W przypadku kilku właścicieli lokalu wydanie loginu i hasła nastąpi tylko raz.

 

Dział Administracyjny (pokój nr 6):

poniedziałek i czwartek
wtorek i piątek   
środa

1300 - 1730
800 - 1100
BEZ PRZYJĘĆ 

 

Dział Techniczny (pokój nr 12):

poniedziałek i czwartek
wtorek i piątek
środa

1300 - 1730
800 - 1100

BEZ PRZYJĘĆ 

 Zgłaszanie awarii domofonów i dźwigów.
 Likwidacja szkód powstałych z winy Spółdzielni.

 

Dział Członkowsko - Mieszkaniowy (pokój nr 4):

poniedziałek i czwartek
wtorek i piątek
środa 

1300 - 1730
800 - 1100
BEZ PRZYJĘĆ

 Sprawy lokalowe.

 

Dział Organizacyjny (pokój nr 11):

poniedziałek i czwartek
wtorek i środa
piątek

800 - 1800
800 - 1400
BEZ PRZYJĘĆ

 

Zgłaszanie Awarii - wejście od ul. Międzynarodowej 44 (piwnica):

poniedziałek i czwartek
wtorek i środa   
piątek 

800 - 1800
800 - 1500
800 - 1400

 

Wzory dokumentów do pobrania:

Zaświadczenie o stanie zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.
Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w lokalu.
Zaświadczenie o stanie prawnym lokalu.
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni.
Przekształcenie praw do lokalu.
◦ Pełnomocnictwo.
◦ Uznanie długu.