Informacje dla mieszkańców

Godziny pracy biura Spółdzielni i Sekretariatu - pokój nr 1:

Poniedziałek                                                      800    -   1800

Wtorek                                                               800    -   1500

Środa                                                                 800    -   1500

Czwartek                                                            800    -   1800

Piątek                                                                 800    -   1400

 

Dział Administracyjno-Techniczny -Administratorzy -pokój nr 6:

poniedziałek, czwartek                                        1300   -   1730

wtorek, piątek                                                       800    -   1100

środa - dzień bez przyjęć interesantów

 

Dział Administracyjno-Techniczny -Inspektorzy -pokój nr 12:

poniedziałek, czwartek                                       1300    -   1730

wtorek, piątek                                                       800    -   1100

środa - dzień bez przyjęć interesantów

Zgłaszanie awarii domofonów, dźwigów, likwidacja szkód powstałych z winy spółdzielni.

 

Zgłaszanie awarii - wejście od ul. Międzynarodowej 44 - w podziemiach:

poniedziałek, czwartek                                      800    -   1800

wtorek, środa                                                     800    -   1500

piątek                                                                 800    -   1400 

 

 Dział Księgowości - czynsze - pokój nr 9:

poniedziałki, czwartki                                      1300    -   1730

wtorki, piątki                                                      800    -   1100

środa - dzień bez przyjęć interesantów

Informacje o wysokości opłat czynszowych, rozliczenia wody, składanie Deklaracji o rodzaju gospodarstwa domowego do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Oświadczeń o ilości osób zamieszkujących w lokalu, sprawy windykacyjne - Uznanie długu. Wydawanie Zaświadczeń o stanie zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych, loginów i haseł do panelu e-usługi.

 

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy - pokój nr 4:

poniedziałki, czwartki                                        1300    -   1730

wtorki, piątki                                                        800    -   1100

środa - dzień bez przyjęć interesantów

Sprawy lokalowe, wydawanie Zaświadczeń o stanie prawnym lokalu, przekształcenia praw do lokali, składanie Deklaracji przystąpienia do Spółdzielni, udzielanie Pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków S.M. "Międzynarodowa".

 

Dział Samorządowo-Organizacyjny - pokój nr 11:

poniedziałek, czwartek                                       800    -   1800

wtorek, środa                                                      800    -   1500

piątek                                                                  800    -   1400 

  

Kasa (Agencja PKO) czynna:

poniedziałek, czwartek                                       930    -   1700

wtorek, środa                                                      800    -   1500

piątek                                                                  800    -   1400 

przerwa codziennie                                          1200    -   1220

Od wpłat opłat eksploatacyjnych na indywidualne konta czynszowe spółdzielni nie jest pobierana prowizja.

 

E-usługi

Logowanie do systemu czynszowego dla mieszkańców spółdzielni. Login i hasło wydawane jest w siedzibie spółdzielni właścicielowi lokalu na podstawie okazanego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku kilku właścicieli lokalu wydanie loginu i hasła nastąpi tylko jeden raz.