PRZEWODNIK INTERESANTA

Godziny pracy Spółdzielni i Sekretariatu (pokój nr 1):

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

800 - 1800
800 - 1500
800 - 1500
800 - 1800
800 - 1400

 

Agencja Bankowa:

 

wtorek
czwartek

800 - 1500
1000 - 1730

 

Dział Czynszów (pokój nr 9):

poniedziałek i czwartek
wtorek i piątek
środa 

1300 - 1730
800 - 1100
BEZ PRZYJĘĆ

 Informacje o opłatach, rozliczeniach wody i sprawach windykacyjnych.
 Wydawanie loginów i haseł do panelu e-usługi.
 W przypadku kilku właścicieli lokalu wydanie loginu i hasła nastąpi tylko raz.

 

Dział Administracyjny (pokój nr 6):

poniedziałek i czwartek
wtorek i piątek   
środa

1300 - 1730
800 - 1100
BEZ PRZYJĘĆ 

 

Dział Techniczny (pokój nr 12):

poniedziałek i czwartek
wtorek i piątek
środa

1300 - 1730
800 - 1100

BEZ PRZYJĘĆ 

 Zgłaszanie awarii domofonów i dźwigów.
 Likwidacja szkód powstałych z winy Spółdzielni.

 

Dział Członkowsko - Mieszkaniowy (pokój nr 4):

poniedziałek i czwartek
wtorek i piątek
środa 

1300 - 1730
800 - 1100
BEZ PRZYJĘĆ

 Sprawy lokalowe.

 

Dział Organizacyjny (pokój nr 11):

poniedziałek - czwartek
piątek

900 - 1400
BEZ PRZYJĘĆ

 

Zgłaszanie Awarii - wejście od ul. Międzynarodowej 44 (piwnica):

poniedziałek i czwartek
wtorek i środa   
piątek 

800 - 1800
800 - 1500
800 - 1400


Wzory dokumentów do pobrania:

Zaświadczenie o stanie zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w lokalu i sposobie korespondencji.

Zaświadczenie o stanie prawnym lokalu.

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni.

Przekształcenie praw do lokalu.

Pełnomocnictwo.

Oświadczenie o rezygnacji z książeczki opłat czynszowych w wersji papierowej.

Uznanie długu.

 Wyrażenie zgody na kandydowanie do RN.

Zgłoszenie kandydata na członka do RN.

Oświadczenie kandydata na członka do RN.