PRZEWODNIK INTERESANTA

Godziny pracy Spółdzielni i Sekretariatu (pokój nr 1):

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

800 - 1800
800 - 1500
800 - 1500
800 - 1800
800 - 1400

 

Agencja Bankowa:

 

wtorek
czwartek

800 - 1500
1000 - 1730

 

Dział Czynszów (pokój nr 9):

poniedziałek i czwartek
wtorek i piątek
środa 

1300 - 1730
800 - 1100
BEZ PRZYJĘĆ

 Informacje o opłatach, rozliczeniach wody i sprawach windykacyjnych.
 Wydawanie loginów i haseł do panelu e-usługi.
 W przypadku kilku właścicieli lokalu wydanie loginu i hasła nastąpi tylko raz.

 

Dział Administracyjny (pokój nr 6):

poniedziałek i czwartek
wtorek i piątek   
środa

1300 - 1730
800 - 1100
BEZ PRZYJĘĆ 

 

Dział Techniczny (pokój nr 12):

poniedziałek i czwartek
wtorek i piątek
środa

1300 - 1730
800 - 1100

BEZ PRZYJĘĆ 

 Zgłaszanie awarii domofonów i dźwigów.
 Likwidacja szkód powstałych z winy Spółdzielni.

 

Dział Członkowsko - Mieszkaniowy (pokój nr 4):

poniedziałek i czwartek
wtorek i piątek
środa 

1300 - 1730
800 - 1100
BEZ PRZYJĘĆ

 Sprawy lokalowe.

 

Dział Organizacyjny (pokój nr 11):

poniedziałek - czwartek
piątek

900 - 1400
BEZ PRZYJĘĆ

 

Zgłaszanie Awarii - wejście od ul. Międzynarodowej 44 (piwnica):

poniedziałek i czwartek
wtorek i środa   
piątek 

800 - 1800
800 - 1500
800 - 1400


Wzory dokumentów do pobrania:

Zaświadczenie o stanie zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w lokalu i sposobie korespondencji.

Zaświadczenie o stanie prawnym lokalu.

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni.

Przekształcenie praw do lokalu.

Pełnomocnictwo.

Uznanie długu.

 Wyrażenie zgody na kandydowanie do RN.

Zgłoszenie kandydata na członka do RN.

Oświadczenie kandydata na członka do RN.