PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony w zakresie ujętym w SIWZ:

  1. Obłożenie płytami z granitu schodów i ścian wejściowych wraz montażem balustrad ze stali kwasoodpornej w budynkach przy ul. Międzynarodowa 64/66A, 58/60A, 46/48A, 38/40A, 32/34A, 32, 34, 38, 40, 46, 54, 58, 60, 64, 66, 68B.

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 06.02.2019 r. Termin składania ofert upływa z dniem 21.02.2019 r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 21.02.2019 r. o godz. 1500. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub tel: 22 617 22 12 wew. 119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.