PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony w zakresie ujętym w SIWZ:

  1. Remont daszków nad wejściem oraz wykonanie zabudowy otwieranej wnęk pod schodami w budynkach: Międzynarodowa 46/48A i 32/34 kl. I i II.

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 06.02.2019 r. Termin składania ofert upływa 21.02.2019 r. o godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 21.02.2019 r. godz. 1500. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: 22 617 22 12 wew. 119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.