ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Międzynarodowa" zwołuje Zebranie mieszkańców Osiedla Zwycięzców: (ul. Zwycięzców 30, 32, 34, Wandy 14 i 16, Meksykańska 5, 7, 9, garaż podziemny Wandy 16, lokale użytkowe o statusie własnościowym). Zebranie odbędzie się w dniu 01.04.2019 r. o godz. 1700 w sali obrad przy ul. Międzynarodowej 68 (nad Biedronką).  

Tematyka Zebrania:

  1. Podjęcie decyzji w sprawie realizacji modernizacji terenu Osiedla wraz z remontem garażu.  

 Do udziału w zebraniu uprawnieni są członkowie Spółdzielni oraz osoby posiadające prawo odrębnej własności lokalu.

  1. Osoby uprawnione do uczestniczenia w zebraniu mają prawo składać wnioski do Zarządu Spółdzielni, a związane z przedmiotem obrad, nie później niż na 7 dni przed terminem zebrania – tj. do dnia 21.03.2019 r.
  2. Zebranie obraduje bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu.
  3. Ustalenia i postanowienia zebrania są wiążące bez względu na liczbę uprawnionych obecnych na Zebraniu. Osoby uprawnione, nieobecne na zebraniu, mają prawo złożyć sprzeciw od podjętych na zebraniu postanowień i ustaleń w terminie 21 dni od dnia odbycia się zebrania.