REKRUTACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” w Warszawie zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy:

- Specjalistę ds. windykacji.

- Specjalistę ds. kadr.

- Specjalistę ds. samorządowo-organizacyjnych.

- Referenta ds. administracyjno-biurowych.

Wymagania:

- wykształcenie średnie lub wyższe.

- doświadczenie na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w spółdzielni mieszkaniowej).

Oferty zawierające CV należy składać w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem:
„Dokumenty aplikacyjne na stanowisko ……..” w sekretariacie Spółdzielni do dnia 02 kwietnia br.