PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Międzynarodowa" 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony w zakresie ujętym w SIWZ:

     1. Wykonanie kompleksowej wymiany instalacji co wraz z grzejnikami i czyszczenie chemiczne
         pionów łazienkowych ( świec ) w budynku mieszkalnym Międzynarodowa 38/40A kl. I i II.

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 18.04.2019 r. Termin składania ofert upływa z dniem 06.05.2019 r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 06.05.2019 r. o godz. 1600. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub tel: 22 617 22 12 wew. 119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.