PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony w zakresie ujętym w SIWZ:

  1. Wymiana instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych na energooszczędne z czujką ruchu z zastosowaniem źródła świata LED w budynkach jednoklatkowych przy ul. Międzynarodowej 32, 38, 46, 58, 68B w budynkach dwuklatkowych przy ul. Międzynarodowa 58/60A, oraz w budynkach przy ul. Brazylijska 20, 20A, 16A, 16B.
  2. Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynkach dwuklatkowych przy ul. Międzynarodowej 58/60 A, 64/66A oraz w budynkach jednoklatkowych przy ul. Międzynarodowej 32, 38, 46, 58, 68B i w budynku Brazylijska 20.

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 20.05.2019 r. Termin składania ofert upływa z dniem 03.06.2019 r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 03.06.2019 r. o godz. 1600. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub tel: 22 617 22 12 wew. 119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.