PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Międzynarodowa" 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony w zakresie ujętym w SIWZ:

  1. Wykonanie przyłącza sieci cieplnej i węzła centralnego ogrzewania oraz adaptacji pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku Waszyngtona 38A.

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 19.06.2019 r. Termin składania ofert upływa z dniem 01.07.2019 r. do godziny 1100. Otwarcie ofert w dniu 01.07.2019 r. o godz. 1600. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub tel: 22 617 22 12 wew. 119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.