PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Międzynarodowa" 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Malowanie klatki schodowej Brazylijska 20, 16B.

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 09.07.2019 r. Termin składania ofert upływa z dniem 22.07.2019 r. do godziny 1100 , otwarcie ofert w dniu 22.07.2019 r. o godzinie 1600 . Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: 22 617 22 12 wew. 119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.