ZEBRANIE NIERUCHOMOŚCI - MIĘDZYNARODOWA 46

Zarząd SM "Międzynarodowa" na podstawie §135a Statutu zwołuje Zebranie Nieruchomości Międzynarodowa 46Zebranie odbędzie się 13.11.2019 r. o godz. 1800 w sali obrad przy ul. Międzynarodowej 68 (nad Biedronką).

Tematyką zebrania będą sprawy związane z bieżącym stanem nieruchomości oraz planem remontów na rok 2020.

Do udziału w zebraniu uprawnieni są członkowie Spółdzielni oraz osoby posiadające prawo odrębnej własności lokalu na terenie nieruchomości.

  1. Osoby uprawnione do uczestniczenia w zebraniu mają prawo składać wnioski do Zarządu Spółdzielni, a związane z przedmiotem obrad, nie później niż na 7 dni przed terminem zebrania - tj. do dnia 06.11.2019 r.
  2. Zebranie obraduje bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu.
  3. Ustalenia i postanowienia zebrania są wiążące bez względu na liczbę uprawnionych obecnych na Zebraniu. Osoby uprawnione, nieobecne na zebraniu mają prawo złożyć sprzeciw od podjętych na zebraniu postanowień i ustaleń w terminie 21 dni od dnia odbycia się zebrania.

Regulamin Zebrań Nieruchomości (kliknij tutaj)