ZEBRANIE NIERUCHOMOŚCI - MIĘDZYNARODOWA 64/66A; 64; 66; 68B

Zarząd SM „Międzynarodowa” na podstawie §135a Statutu zwołuje Zebranie Nieruchomości Międzynarodowa 64/66A; 64; 66; 68B. Zebranie odbędzie się w dniu  18.11.2019 r. o godz. 1700 w sali obrad przy ul. Międzynarodowej 68 (nad Biedronką).

Tematyką zebrania będą sprawy  związane  z bieżącym  stanem  nieruchomości oraz planem  remontów na rok 2020.

Do udziału w zebraniu   uprawnieni są  członkowie Spółdzielni  oraz osoby posiadające prawo odrębnej własności lokalu na terenie nieruchomości.

  1. Osoby uprawnione do uczestniczenia w zebraniu mają prawo składać wnioski do Zarządu Spółdzielni, a związane z przedmiotem obrad, nie później niż na 7 dni przed terminem zebrania – tj. do dnia 11.2019 r.
  2. Zebranie obraduje bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu.
  3. Ustalenia i postanowienia zebrania są wiążące bez względu na liczbę uprawnionych obecnych na Zebraniu. Osoby uprawnione, nieobecne na zebraniu, mają prawo złożyć sprzeciw od podjętych na zebraniu postanowień i ustaleń w terminie 21 dni od dnia odbycia się zebrania.

Regulamin Zebrań Nieruchomości (kliknij tutaj)