PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Międzynarodowa" 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony w zakresie ujętym w SIWZ:

  1. Wymiana dźwigu osobowego w budynku Międzynarodowa 64/66A kl. I - dźwig lewy.

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 23.01.2020 r. Termin składania ofert upływa z dniem 06.02.2020 r. do godziny 1100 , otwarcie ofert w dniu 06.02.2020 r. godz. 1600 . Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: 22 617 22 12 wew. 119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.