ZEBRANIE NIERUCHOMOŚCI - MIĘDZYNARODOWA 68B

Zarząd SM „Międzynarodowa” na podstawie §135a Statutu zwołuje Zebranie Nieruchomości Międzynarodowa 68B. Zebranie odbędzie się w dniu 27.01.2020 r. o godz. 1700 w sali obrad przy ul. Międzynarodowej 68 (nad Biedronką).

Tematyką zebrania:

  1. Rozpatrzenie wniosków Mieszkańców w/w budynku dot. uwzględnienia w planie remontów na 2020 r.
    1a) Wymiany instalacji centralnego ogrzewania.

    1b) Wymiany dźwigu osobowego.
  2. Ustalenie zasad finansowania realizacji w/w prac.

Do udziału w zebraniu uprawnieni są członkowie Spółdzielni oraz osoby posiadające prawo odrębnej własności lokalu na terenie nieruchomości.

  1. Osoby uprawnione do uczestniczenia w zebraniu mają prawo składać wnioski do Zarządu Spółdzielni, a związane z przedmiotem obrad, nie później niż na 7 dni przed terminem zebrania – tj. do dnia 21.01.2020 r.
  2. Zebranie obraduje bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu.
  3. Ustalenia i postanowienia zebrania są wiążące bez względu na liczbę uprawnionych obecnych na Zebraniu. Osoby uprawnione, nieobecne na zebraniu, mają prawo złożyć sprzeciw od podjętych na zebraniu postanowień i ustaleń w terminie 21 dni od dnia odbycia się zebrania.

Regulamin Zebrań Nieruchomości (kliknij tutaj)