OGŁOSZENIE

SM „Międzynarodowa” posiada wolny lokal użytkowy do wynajęcia o powierzchni 21,00m2 znajdujący się w parterowym pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Międzynarodowej 42 w Warszawie.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Międzynarodowej 44 w godzinach pracy Spółdzielni.

Oferta powinna zawierać informację dotyczącą rodzaju działalności, jaką oferent ma zamiar w lokalu tym prowadzić.

W celu obejrzenia lokalu należy się kontaktować z pracownikami Działu Administracyjnego Spółdzielni pokój nr 6 tel. 22 617-22-12 wew. 113, 117 oraz Działu Członkowsko-mieszkaniowego pokój nr 4, wew. 126.