KOMUNIKAT

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, zostały podjęte nadzwyczajne środki dot. konieczności przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W związku z tym od dnia 16 marca 2020 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” wstrzymuje BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW.

Jednocześnie informujemy mieszkańców, że we wszelkich sprawach należy kontaktować się telefonicznie: (22) 617 22 12, (22) 617 29 80, (22) 617 12 21 (22) 617 15 22
Awarie: 576 050 150

lub drogą elektroniczną: spoldzielnia@miedzynarodowa.waw.pl

Kierowanie korespondencji do Spółdzielni możliwe jest:

▪ e-mail spoldzielnia@miedzynarodowa.waw.pl
▪ drogą pocztową
▪ skrzynka pocztowa znajdującej się przed wejściem do Spółdzielni - bez możliwości potwierdzenia wpływu

Agencja Bankowa MBank zawiesiła swoje działanie do dnia 27.03.2020 r.

Jednocześnie przypominamy, że:

▪ W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia systematycznie dezynfekowane będą klamki przy drzwiach wejściowych do budynków, przyciski w windach oraz domofonach, wrzutnie komór zsypowych, klamki w altanach śmietnikowych – gospodarze budynków zostali wyposażeni w odpowiednie środki dezynfekujące.

▪ Należy stosować się do wszelkich zarządzeń i decyzji administracji państwowej i samorządowej.

Wszystkim mieszkańcom, w tym szczególnie osobom starszym, które są najbardziej narażone na ryzyko zachorowania, rekomendujemy ograniczenie kontaktów w większych grupach ludzi. Zalecamy przestrzeganie podstawowych zasad postępowania rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Z poważaniem,
Zarząd S.M „Międzynarodowa”