PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Międzynarodowa" 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony w zakresie ujętym w SIWZ:

  1. Doposażenie w instalację ciepłej wody i cyrkulacji w budynku Waszyngtona 38 A.

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 27.04.2020 r. Termin składania ofert upływa z dniem 11.05.2020 r. do godz. 1100. Otwarcie ofert w dniu 11.05.2020 r. o godz. 1600. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub tel: 22 617 22 12 wew. 119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT
(należy wpłacić na konto PKO 94 1020 1156 0000 7402 0007 4567).
Po potwierdzeniu wpłaty na adres: jozef.teklinski@miedzynarodowa.waw.pl
Spółdzielnia wyśle drogą elektroniczną dokumenty przetargowe.

 Warunkiem uczestnictwa w przetargu nieograniczonym jest wpłata wadium w wysokości 8000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Kontakt tel. 667 005 727.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.