12.10.2020 | KONKURS OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” ogłasza Konkurs Ofert na:

Nabycie i instalację serwera wraz z migracją danych oraz nabycie licencji oprogramowania na warunkach ujętych w SIWZ.  

Dokumentacja konkursowa oraz informacje o szczegółowych wymaganiach konkursu ofert zawarte są w załącznikach poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 26.10.2020 r. do godz. 1100.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2020 r. o godz. 1600.

Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub
pod numerem telefonu: 22-617-22-12

Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Z poważaniem,
Zarząd S.M.
"Międzynarodowa"


1. SIWZ (kliknij tutaj)
2. Specyfikacja techniczna (kliknij tutaj)