04.03.2021 | PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Międzynarodowa" w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony w zakresie ujętym w SIWZ. 

  1. Remont pomieszczeń technicznych: pralni, suszarni, rowerowni, monitoringu w budynkach: Międzynarodowa 58, 58/60A i 64/66A.
  2. Malowanie klatek schodowych wraz z uporządkowaniem przewodów elektrycznych i teletechnicznych oraz wymiana pochwytów PCV balustrady schodowej na poręcz drewnianą w budynku Brazylijska 16A.
  3. Remont tynków kominów wraz z pokryciem czap kominowych papą termozgrzewalną i uszczelnieniem obróbek blacharskich w budynkach Londyńska 12 i 14.

Dokumentacja przetargowa do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 08.03.2021 r. Termin składania ofert upływa z dniem 22.03.2021 r. do godz. 1100. Otwarcie ofert w dniu 22.03.2021 r. o godz. 1600. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub tel: 22 617 22 12 wew. 119.

Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT
(należy wpłacić na konto PKO 94 1020 1156 0000 7402 0007 4567).
Po potwierdzeniu wpłaty na adres: jozef.teklinski@miedzynarodowa.waw.pl,
Spółdzielnia wyśle drogą elektroniczną dokumenty przetargowe.

 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 10.000 zł
(słownie zł: dziesięć tysięcy). Kontakt tel. 667 005 727.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.