08.03.2021 | PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Międzynarodowa" w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony w zakresie ujętym w SIWZ. 

  1. Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej: wymiana wewnętrznych linii zasilających, rozdzielnic głównych, rozdzielnic piętrowych i linii zasilających do lokali mieszkalnych w budynku Międzynarodowa 46/48A.

Dokumentacja przetargowa do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 15.03.2021 r. Termin składania ofert upływa z dniem 29.03.2021 r. do godz. 1100. Otwarcie ofert w dniu 29.03.2021 r. o godz. 1600. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub tel: 22 617 22 12 wew. 119.

Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT
(należy wpłacić na konto PKO 94 1020 1156 0000 7402 0007 4567).
Po potwierdzeniu wpłaty na adres: jozef.teklinski@miedzynarodowa.waw.pl,
Spółdzielnia wyśle drogą elektroniczną dokumenty przetargowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.