19.07.2021 | KONKURS OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Międzynarodowa" w Warszawie ogłasza konkurs ofert na:

  1. Świadczenie usług w zakresie obsługi serwisowej sieci informatycznej na warunkach ujętych w SIWZ.

Termin składania ofert upływa z dniem 05.08.2021 r. do godz. 1100.
Otwarcie ofert w dniu 05.08.2021 r. o godz. 1600.

Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie
Spółdzielni lub tel: 22 617 22 12 wew. 119.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.