19.08.2021 | PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Międzynarodowa" w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony w zakresie ujętym w SIWZ.

  1. Wymiana poziomów wewnętrznej kanalizacji w piwnicy budynku pawilonu Międzynarodowa 42

Dokumentacja przetargowa do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 23.08.2021 r. Termin składania ofert upływa z dniem 06.09.2021 r. do godz. 1100. Otwarcie ofert w dniu 06.09.2021 r. o godz. 1600. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub tel: 22 617 22 12 wew. 119.

Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT
(należy wpłacić na konto PKO 94 1020 1156 0000 7402 0007 4567).
Po potwierdzeniu wpłaty na adres: jozef.teklinski@miedzynarodowa.waw.pl,
Spółdzielnia wyśle drogą elektroniczną dokumenty przetargowe.

 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 5.000 zł
(słownie zł: pięć tysięcy). Kontakt tel. 667 005 727.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.