21.11.2022 | ZAPROSZENIE NA 10. EDYCJĘ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Budżet obywatelski to narzędzie, za pomocą którego mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na zagospodarowanie przestrzeni, zieleń, warsztaty, zajęcia itp. Dlatego bardzo ważne jest dla urzędu m.st. Warszawy dotarcie z informacjami o budżecie obywatelskim do możliwie najszerszego grona odbiorców.