14.12.2022 | INFORMACJA

WZROST  KOSZTÓW  ENERGII CIEPLNEJ   - wzrost  opłat eksploatacyjnych  

Szanowni  Mieszkańcy.
Z przykrością  informujemy, że dostawca energii  cieplnej VEOLIA Energia Warszawa S.A. podniósł  od dnia 29.11.2022 cenę ciepła  o  ok. 37%. 

Jak Państwo  wiedzą,  Spółdzielnia nie ma wpływu  na wysokość cen  energii  cieplnej -  nie podlegają one negocjacjom, a w Warszawie jedynym dostawcą jest VEOLIA.  Cennik  firmy VEOLIA został zatwierdzony przez Urząd Regulacji Energetyki (decyzja nr DRE.WRC.4210.37.2022.142.XXIII.RWy) o czym  Spółdzielnia została poinformowana w dniu  05.12.2022 r. 

Jest to kolejna podwyżka cen energii cieplnej  - ogółem  w ciągu 2022 r. cena wzrosła  o ponad 70 %.

Ostatnia zmiana taryfy VEOLII powoduje wzrost kosztów, a w konsekwencji  zaliczkowych stawek  opłat z tytułu centralnego  ogrzewania  oraz za podgrzew  wody średnio  o około 32 %.  Są to koszty niezależne od Spółdzielni, a ich  wysokość  wynika z decyzji organów państwowych jakim  jest Urząd Regulacji Energetyki.  

Nowe stawki opłat w Spółdzielni  obowiązywać  będą od dnia 1 stycznia 2023 r.     

Podwyżka opłat uwzględnia rekompensatę pokrywaną przez budżet Państwa na podstawie  Ustawy z dnia 15.09. br. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Spółdzielnia  uzyskała prawo do rekompensaty składając w wymaganym terminie wszelkie niezbędne dokumenty. 

Jednocześnie od 01.01.2023 r. ponownie mogą wzrosnąć o 18 % obciążenia podatkowe z tytułu produkcji i dostawy energii cieplnej obciążające odbiorców.  Przez większość 2022 r. na podstawie „tarczy antyinflacyjnej” obowiązywała obniżona stawka w wysokości 5 %.  Na chwilę obecną  brak jest informacji,  czy od 01.01.2023 r. planowane jest przez Rząd dalsze ograniczenie obciążeń podatkowych energii cieplnej. Przywrócenie stawki podatku  VAT  w wysokości  23 %  będzie oznaczać konieczność kolejnego zwiększenia przez Spółdzielnię stawek  opłat za energię  cieplną o około 18%.

Apelujemy o racjonalne gospodarowanie energią cieplną - odpowiednie  regulowanie temperatury w mieszkaniach przy pomocy zaworów przygrzejnikowych, unikanie przegrzewania, właściwe wietrzenie mieszkań i nie pozostawianie zbędnie otwartych okien  w mieszkaniach i na klatkach  schodowych. Spółdzielnia w dostępnym  zakresie  dokonała regulacji  instalacji, niemniej  istotne jest  stosowanie  właściwych zasad korzystania z energii  cieplnej.