23.01.2023 | PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Międzynarodowa" w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla czterdziestu budynków mieszkalnych i trzech pawilonów należących do zasobów SM "Międzynarodowa" w Warszawie

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 23.01.2023 r. Termin składania ofert upływa z dniem 06.02.2023 r. do godz. 1100. Otwarcie ofert w dniu 06.02.2023 r. o godz. 1600. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub tel: 22 617 22 12 wew. 119.

Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT
(należy wpłacić na konto PKO 94 1020 1156 0000 7402 0007 4567).
Po potwierdzeniu wpłaty na adres: spoldzielnia@miedzynarodowa.waw.pl
Spółdzielnia wyśle drogą elektroniczną dokumenty przetargowe.

▪ Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 1.000 zł
(słownie zł: jeden tysiąc).

Kontakt tel: 22 617 22 12 wew. 119 lub 124.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.