WALNE ZGROMADZENIE | WRZESIEŃ 2020


INFORMACJA
Pełna dokumentacja dotycząca Walnego Zgromadzenia będzie dostępna w
Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta [eBOK - Dokumenty] w zakładce E-USŁUGI.


Skorygowany Porządek Obrad
Walnego Zgromadzenia
Członków S.M. "Międzynarodowa"
(POBIERZ)
___

Zawiadomienie
o Walnym Zgromadzeniu
Członków S.M. "Międzynarodowa"
(POBIERZ)