WALNE ZGROMADZENIE |


INFORMACJA
Pełna dokumentacja dotycząca Walnego Zgromadzenia będzie dostępna w
Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta [eBOK - Dokumenty] w zakładce E-USŁUGI.

WALNE ZGROMADZENIE | VI 2023

Informacja dot.
 uchwał podjętych przez
Walne Zgromadzenie Członków
S.M. "Międzynarodowa"

(POBIERZ)

Skorygowany
porządek obrad Walnego Zgromadzenia
Członków S.M. "Międzynarodowa"
(POBIERZ)

Zawiadomienie
o Walnym Zgromadzeniu
Członków S.M. "Międzynarodowa"
(POBIERZ)

Zawiadomienie
o Walnym Zgromadzeniu
Członków S.M. "Międzynarodowa" z podziałem na części
(POBIERZ)

Wyrażenie zgody
na kandydowanie do RN /druk/
(POBIERZ)

Zgłoszenie
kandydata na członka RN /druk/
(POBIERZ)

Oświadczenie
kandydata na członka RN /druk/
(POBIERZ)

 

WALNE ZGROMADZENIE | IX 2022

Informacja o wynikach
pisemnego głosowania nad Uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków
S.M. "Międzynarodowa"

(POBIERZ)

___

Zawiadomienie
o Walnym Zgromadzeniu
Członków S.M. "Międzynarodowa"
(POBIERZ)

___

Zawiadomienie dla
Członków S.M. "Międzynarodowa"
w części Walnego Zgromadzenia
w dniu 27.09.2022 r.
(POBIERZ)

___

Zawiadomienie dla
Członków S.M. "Międzynarodowa"

w części Walnego Zgromadzenia
w dniu 28.09.2022 r.
(POBIERZ)