06.10.2020 | WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” przedstawia informację dotyczącą
Uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie (kliknij tutaj)