01.09.2021 | WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”
działając na podstawie § 106 Statutu
zwołuje Walne Zgromadzenie - Pisemne Głosowanie
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”.

Zebranie odbędzie się w dniach:
15-16 września 2021 r., w godz. 900 - 2000
,
w sali obrad przy ul. Międzynarodowej 68 (I piętro).

Walne Zgromadzenie (kliknij tutaj)