OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Regulamin Strony Internetowej (kliknij tutaj)
Polityka Prywatności (kliknij tutaj)
Polityka Plików Cookies (kliknij tutaj)

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z powyższym oraz w trosce o zapewnienie przejrzystości informacji oraz ochronę Państwa danych osobowych Spółdzielnia Mieszkaniowa "Międzynarodowa" informuje, że:

 W związku z prowadzoną działalnością przetwarzamy dane osobowe Naszych Mieszkańców, Klientów, Pracowników, Współpracowników, Wykonawców lub Partnerów Biznesowych i ich pracowników w jednym lub większej liczbie celów, które określamy poniżej.

▪ Zawsze informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania określając cel i podstawę prawną ich przetwarzania.

▪ Dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych osobowych był adekwatny w stosunku do celu ich przetwarzania, a dane osobowe były przechowywane przez okres, jaki jest to niezbędne.

▪ Zapewniamy bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych w stopniu adekwatnym do ryzyka i potencjalnego wpływu naruszenia danych na osobę.

Zapewniamy realizację praw osoby fizycznej przysługujących na mocy przepisów RODO,
której dane przetwarzamy. 
Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO możesz przeczytać tutaj (Informacja o prawach na gruncie RODO) oraz jak wnieść żądanie o realizację prawa, przeczytaj tutaj (Informacja o zgłoszeniu żądania).

▪ W sytuacji, gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej naruszeniem o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie:

- SMS na podany numer telefonu.
- Wiadomości elektronicznej na podany adres e-mail.
- Listownie na podany adres zamieszkania.


Obowiązek informacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” względem:

Członków Spółdzielni (kliknij tutaj)
▪ Mieszkańców i Najemców (kliknij tutaj)
▪ Naszych Kontrahentów (kliknij tutaj)
▪ Naszych Pracowników (kliknij tutaj)
▪ Kandydatów do pracy (kliknij tutaj)
▪ Nadawców korespondencji elektronicznej (kliknij tutaj)
▪ Monitoringu wizyjnego na terenie Spółdzielni (kliknij tutaj)


Co to jest obowiązek informacyjny?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „Rozporządzeniem” lub „RODO”.