OGŁOSZENIA


*KLIKNIJ W POST ABY CZYTAĆ CAŁOŚĆ*

 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW S.M. "MIĘDZYNARODOWA"

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”, działając na podstawie § 106 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”, w następujących terminach:

DATA NR CZĘŚCI WZ ADRESY BUDYNKÓW


06.12.2019 r.
PIĄTEK

GODZ. 1730

 

1 Międzynarodowa 32, 34, 32/34A
2 Międzynarodowa 38, 40, 38/40A;
Zespół garażowy G-1 Międzynarodowa 42A
09.12.2019 r.
PONIEDZIAŁEK

GODZ. 1730
3 Międzynarodowa 46, 46/48A, 54
10.12.2019 r.
WTOREK
GODZ. 1730
4 Międzynarodowa 58, 60, 58/60A;
Zespoły garażowe G-4 Międzynarodowa 62A i
G-3 Walecznych 74A
11.12.2019 r.
ŚRODA
GODZ. 1730
6

Meksykańska 5, 7, 9;
Wandy 14, 16;
Zwycięzców 30, 32, 34;
Lokale użytkowe Os. Zwycięzców;
Garaż podziemny Wandy 16

12.12.2019 r.
CZWARTEK
GODZ. 1730
5

Międzynarodowa 64, 66, 68B, 64/66A;
Zespół garażowy G-5 Międzynarodowa 68A

13.12.2019 r.
PIĄTEK
GODZ. 1730
7

Brazylijska 3, 3A;
Waszyngtona 38A;
Saska 48;
Londyńska 12, 14, 24

8

Brazylijska 16A, 16B, 18, 20, 20A, 24;
Wandy 9, 15;
Paryska 26;
Garaż podziemny Wandy 9

 

Zebrania wszystkich części Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w sali obrad
przy ul. Międzynarodowej 68 ( I piętro ).


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
 6. Omówienie spraw związanych z planem remontów na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu SM "Międzynarodowa".
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania warunków ugody sądowej w sprawie sądowej z powództwa Komisji Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Londyńska" 12-14 przeciwko SM "Międzynarodowa" o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale Spółdzielni dotyczącej podziału majątku dla wydzielającej się Spółdzielni.
 9. Rozpatrzenie:
  9.1. Odwołań od uchwał Rady Nadzorczej - podjęcie uchwał.
  9.2. Projektów uchwał złożonych do dnia 21.11.2019 r. - podjęcie uchwał.
  9.3. Wniosków złożonych do dnia 21.11.2019 r.
 10. Zakończenie Zebrania.

Dyskusja przewidziana jest w każdym punkcie porządku obrad.

■Od dnia 22 listopada 2019 r. wszystkie materiały i projekty uchwał będą wyłożone do wglądu Członków Spółdzielni w siedzibie biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Międzynarodowej 44 oraz będą dostępne za pośrednictwem e-usług.

■Do dnia21 listopada 2019 r. Członkowie Spółdzielni mogą składać projekty uchwał do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie (projekt uchwały musi być podpisany przez co najmniej 10 Członków Spółdzielni).

■Projekty te zostaną wyłożone do wglądu Członków Spółdzielni od dnia 22 listopada 2019 r. W tym terminie zostanie również podany do wiadomości Członków Spółdzielni uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

■Do dnia21 listopada 2019 r. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie wraz z uzasadnieniem wnioski, które będą głosowane w pkt 9 porządku obrad.

■Do dnia 03 grudnia 2019 r. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie poprawki do wyłożonych projektów uchwał.