AKTUALNOŚCI

*ABY CZYTAĆ CAŁOŚĆ, NALEŻY KLIKNĄĆ W ARTYKUŁ*


 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW S.M. "MIĘDZYNARODOWA" - SKORYGOWANY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” przedstawia zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 09.05.2019 r. porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

DATA

NR CZĘŚCI WZ

ADRESY BUDYNKÓW

24.05.2019 r.
piątek
godz. 1730

7

Brazylijska 3, 3A;  Waszyngtona 38A;  Saska 48,
Londyńska 12, 14, 24

8

 Brazylijska 16A, 16B, 18, 20, 20A, 24;  Wandy 9, 15, Paryska 26;  Garaż podziemny Wandy 9

27.05.2019 r.
poniedziałek
godz. 1730

6

 Meksykańska 5, 7, 9;   Wandy 14, 16;  Zwycięzców 30, 32, 34,

Lokale użytkowe Os. Zwycięzców;  garaż podziemny Wandy 16

28.05.2019 r.
wtorek
godz. 1730

5

Międzynarodowa 64, 66, 68B, 64/66A,  Zespół garażowy G-5 Międzynarodowa 68A

29.05.2019 r.
środa
godz. 1730

4

 Międzynarodowa 58, 60, 58/60A, Zespoły garażowe G-4 Międzynarodowa 62A iG-3 Walecznych 74A

30.05.2019 r.
czwartek
godz. 1730

3

 Międzynarodowa 46, 46/48A, 54

31.05.2019 r.
piątek 
godz. 1730

1

 Międzynarodowa 32, 34, 32/34A

2

 Międzynarodowa 38, 40, 38/40A,
  Zespół garażowy G-1 Międzynarodowa 42A

                                                                                                                  

Zebrania wszystkich części Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w sali obrad
przy ul. Międzynarodowej 68 ( I piętro ).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
 6. Działalność S.M. „Międzynarodowa” w roku 2018:
  • 6.1. Sprawozdanie finansowe i Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - podjęcie uchwał.
  • 6.2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 oraz rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2018 - podjęcie uchwał.
 7. Rozpatrzenie wniosków Zarządu S.M. „Międzynarodowa” - podjęcie uchwał w sprawie:
  • 7.1. podziału zysku netto za 2018 r.
  • 7.2. określenia najwyższej sumy zobowiązań S.M. „Międzynarodowa”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia projektu ustawy o uregulowaniu praw spółdzielni mieszkaniowych do gruntów.
 9. Rozpatrzenie:
  • 9.1. wniosków złożonych do dnia 09.05.2019 r . - w tym informacja na temat realizacji wniosków złożonych na WZ w roku 2018.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej (§ 8 ust 5 i 6).
 11. Zakończenie Zebrania.

Dyskusja przewidziana jest w każdym punkcie porządku obrad.

Od dnia 10.05.2019 r. wszystkie materiały i projekty uchwał będą wyłożone do wglądu Członków Spółdzielni w siedzibie biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Międzynarodowej 44 oraz będą dostępne za pośrednictwem e-usług.

Do dnia 21.05.2019 r. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie poprawki do wyłożonych projektów uchwał.

Członkowie Spółdzielni będą mogli  zapoznać się z materiałami na WZ również przez stronę internetową Spółdzielni za pośrednictwem  e-usług poprzez posiadane indywidualne konto członkowskie. 

 

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW S.M. "MIĘDZYNARODOWA"

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”, działając na podstawie § 106 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”, w następujących terminach:

DATA NR CZĘŚCI WZ ADRESY BUDYNKÓW


24.05.2019 r.
PIĄTEK

GODZ. 1730

 

7 Brazylijska 3, 3A;
Waszyngtona 38A;
Saska 48;
Londyńska 12, 14, 24
8 Brazylijska 16A, 16B, 18, 20, 20A, 24;
Wandy 9, 15;
Paryska 26;
Garaż podziemny Wandy 9
27.05.2019 r.
PONIEDZIAŁEK

GODZ. 1730
6 Meksykańska 5, 7, 9;
Wandy 14, 16;
Zwycięzców 30, 32, 34;
Lokale użytkowe Os. Zwycięzców;
Garaż podziemny Wandy 16
28.05.2019 r.
WTOREK
GODZ. 1730
5 Międzynarodowa 64, 66, 68B, 64/66A;
Zespół garażowy G-5 Międzynarodowa 68A
29.05.2019 r.
ŚRODA
GODZ. 1730
4 Międzynarodowa 58, 60, 58/60A;
Zespoły garażowe G-4 Międzynarodowa 62A i
G-3 Walecznych 74A
30.05.2019 r.
CZWARTEK
GODZ. 1730
3 Międzynarodowa 46, 46/48A, 54
31.05.2019 r.
PIĄTEK
GODZ. 1730
1 Międzynarodowa 32, 34, 32/34A
2 Międzynarodowa 38, 40, 38/40A;
Zespół garażowy G-1 Międzynarodowa 42A

 

Zebrania wszystkich części Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w sali obrad
przy ul. Międzynarodowej 68 ( I piętro ).


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
 6. Działalność S.M. "Międzynarodowa" w roku 2018.
  6.1. Sprawozdanie finansowe i Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - podjęcie uchwał.
  6.2. Wnioski Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2018 - podjęcie uchwał.
 7. Rozpatrzenie wniosków Zarządu S.M. "Międzynarodowa" - podjęcie uchwał w sprawie:
  7.1. Podziału zysku netto za 2018 r.
  7.2. Określenia najwyższej sumy zobowiązań S.M. "Międzynarodowa".
 8. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia projektu ustawy o uregulowaniu praw spółdzielni mieszkaniowych do gruntów.
 9. Rozpatrzenie:
  9.1. Odwołań od uchwał Rady Nadzorczej - podjęcie uchwał.
  9.2. Projektów uchwał złożonych do dnia 09.05.2019 r. - podjęcie uchwał.
  9.3. Wniosków złożonych do dnia 09.05.2019 r. - w tym informacja na temat realizacji wniosków złożonych na WZ w roku 2018.
 10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady nadzorczej za rok 2018 - podjęcie uchwały.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej (§ 8 ust 5 i 6).
 12. Zakończenie Zebrania.

Dyskusja przewidziana jest w każdym punkcie porządku obrad.

Od dnia 10 maja 2019 r. wszystkie materiały i projekty uchwał będą wyłożone do wglądu Członków Spółdzielni w siedzibie biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Międzynarodowej 44 oraz będą dostępne za pośrednictwem e-usług.

Do dnia 9 maja 2019 r. Członkowie Spółdzielni mogą składać projekty uchwał do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie (projekt uchwały musi być podpisany przez co najmniej 10 Członków Spółdzielni).

Projekty te zostaną wyłożone do wglądu Członków Spółdzielni od dnia 10 maja 2019 r. W tym terminie zostanie również podany do wiadomości Członków Spółdzielni uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

Do dnia 9 maja 2019 r. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie wraz z uzasadnieniem wnioski, które będą głosowane w pkt 9 porządku obrad.

Do dnia 21 maja 2019 r. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie poprawki do wyłożonych projektów uchwał.