AKTUALNOŚCI

*ABY CZYTAĆ CAŁOŚĆ, NALEŻY KLIKNĄĆ W ARTYKUŁ*


 

KOMUNIKAT ZARZĄDU

W związku  z  istniejącym stanem  zagrożenia epidemiologicznego, od  dnia  20 marca 2020 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” będzie pracować w następujący sposób:

Nadal do odwołania wstrzymana jest BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW.

We wszelkich sprawach należy kontaktować się: telefonicznie pod numerem (22) 617 22 12 (w godzinach pracy administracji) lub drogą elektroniczną: spoldzielnia@miedzynarodowa.waw.pl

Kierowanie korespondencji do Spółdzielni możliwe jest:

▪ e-mail spoldzielnia@miedzynarodowa.waw.pl
▪ drogą pocztową
▪ skrzynka pocztowa znajdującej się przed wejściem do Spółdzielni - bez możliwości potwierdzenia wpływu

Ponadto:

Dział Czynszów tel: 667 002 897  - poniedziałek, czwartek  w godz. 9.00-18.00, wtorek, środa, piątek  9.00-14.00

Dział Administracyjny: e-mail dz.administracyjny@miedzynarodowa.waw.pl

Zgłaszanie awarii: 

tel.:  576 050 150,  lub e-mail: awarie@miedzynarodowa.waw.pl (w godzinach pracy administracji).   Pozostałe numery  dot. zgłaszania awarii i służb pozostają bez zmian  (dostępne na klatkach schodowych  i na stronie  www.miedzynarodowa.waw.pl)

We wszelkich  sprawach  związanych  z zagrożeniem  epidemiologicznym: Infolinia NFZ  800 190 590

Agencja Bankowa zawiesiła swoje działanie do dnia 27.03.2020 r., na dzień dzisiejszy brak jest informacji w jakim terminie wznowi ona swoją działalność.  

Jednocześnie przypominamy, że:

▪ W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia systematycznie dezynfekowane będą klamki przy drzwiach wejściowych do budynków, przyciski w windach oraz domofonach, wrzutnie komór zsypowych, klamki w altanach śmietnikowych – gospodarze budynków zostali wyposażeni w odpowiednie środki dezynfekujące.

▪ Należy stosować się do wszelkich zarządzeń i decyzji administracji państwowej i samorządowej.

▪ Z użytkowania zamknięte zostały  place zabaw oraz siłownie plenerowe. 

▪ Wszystkim mieszkańcom, w tym szczególnie osobom starszym, rekomendujemy ograniczenie kontaktów w większych grupach ludzi. Zalecamy przestrzeganie podstawowych zasad postępowania rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Z poważaniem,
Zarząd S.M „Międzynarodowa”