AKTUALNOŚCI

*ABY CZYTAĆ CAŁOŚĆ, NALEŻY KLIKNĄĆ W ARTYKUŁ*


 

UCHWAŁY I WNIOSKI PRZYJĘTE NA WALNYM ZGROMADZENIU

W dniach 24 maja 2019 r. – 31 maja 2019 r. odbyły się Zebrania części 1 – 8 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”. W dniu 6 czerwca 2019 r. Kolegium Walnego Zgromadzenia dokonało obliczenia wyników głosowań przeprowadzonych na Zebraniach poszczególnych części Walnego Zgromadzenia SM „Międzynarodowa”.

Walne Zgromadzenie SM „Międzynarodowa” podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” w Warszawie za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów, było 239 osób; za podjęciem uchwały oddano 215 głosów; przeciw 0.

Uchwała nr 2 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów, było 238 osób; za podjęciem uchwały oddano 216 głosów; przeciw 1.

Uchwała nr 3 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” z działalności w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów, było 223 osoby; za podjęciem uchwały oddano 197 głosów; przeciw 23 głosy.

Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Przychodzeniowi absolutorium z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SM „Międzynarodowa” w okresie od 01.01.201 r. do 31.12.2018 r.

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów, było 237 osób; za podjęciem uchwały oddano 206 głosów; przeciw 27 głosów.

Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Maciejewskiemu absolutorium z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu SM „Międzynarodowa” w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów, było 237 osób; za podjęciem uchwały oddano 211 głosów; przeciw 22 głosy.

Uchwała nr 6 w sprawie przeznaczenia uzyskanego w 2018 r. przez SM „Międzynarodowa” zysku netto.

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów, było 199 osób; za podjęciem uchwały oddano 199 głosów; przeciw 0 głosów.

Uchwała nr 7 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć SM „Międzynarodowa”

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów, było 197 osób, za podjęciem uchwały oddano 194 głosy; przeciw 2 głosy.

Uchwała nr 8 w sprawie projektu ustawy o uregulowaniu praw spółdzielni mieszkaniowych do gruntów.

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów, było 196 osób; za podjęciem uchwały oddano 193 głosy; przeciw 1 głos.

Uchwała nr 9 w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Międzynarodowa”.

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów, było 190 głosów; za podjęciem uchwały oddano 160 głosów; przeciw 25 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło decyzję w sprawie wniosku nr 1 złożonego w dniu 9 maja 2019 r. przez członków SM „Międzynarodowa” w Warszawie, mieszkańców budynku Międzynarodowa 46 (l.dz. 2035/19)

„Za” przyjęciem wniosku głosowało 39 osób uprawnionych do głosowania; przeciw przyjęciu wniosku 160 osób uprawnionych do głosowania. Wniosek został odrzucony.