OGŁOSZENIA


*KLIKNIJ W POST ABY CZYTAĆ CAŁOŚĆ*

UCHWAŁY I WNIOSKI PRZYJĘTE NA WALNYM ZGROMADZENIU

W dniach od 06.12.2019 r. do 13.12.2019 r. odbyły się Zebrania Części od 1 do 8 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”.

W dniu 17.12.2019 r. Kolegium Walnego Zgromadzenia dokonało obliczenia wyników głosowań przeprowadzonych na Zebraniach poszczególnych Części Walnego Zgromadzenie. 

Walne Zgromadzenie SM „Międzynarodowa” podjęło następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/XII/2019 z dnia 17.12..2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do § 106 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów, było 207 Członków Spółdzielni: „za”  podjęciem uchwały oddano -  185 głosów, „przeciw” uchwale  oddano 7 głosów.

Uchwała Nr 2/XII2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zaopiniowania warunków ugody sądowej w sprawie z powództwa Komisji Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Londyńska 12 – 14” przeciwko SM „Międzynarodowa” o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale Spółdzielni.

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów, było 195 Członów Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano - 163 głosy, „przeciw” uchwale oddano – 28 głosów głos.

Kolegium Walnego Zgromadzenia stwierdziło, że Walne Zgromadzenie SM „Międzynarodowa” odrzuciło następujące projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 176 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 61 głosów, „przeciw”  uchwale oddano  - 100 głosów.

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 19 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 174 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 29 głosów, „przeciw” uchwale oddano - 133 głosy.

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 15 ust. 4 Regulaminu Zarządu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 173 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 15 głosów, „przeciw” uchwale  oddano 152 głosy.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany do § 24 ust. 3 Statutu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

 - uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 176 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano 0 głosów, „przeciw” uchwale oddano 168 głosów.

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 106 ust. 3 pkt 2 Statutu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 176 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 0 głosów, „przeciw” uchwale oddano 161 głosów.

6. Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia zmiany do § 112 ust. 1 Statutu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 174 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 26 głosów, „przeciw”  uchwale oddano  - 136 głosów.

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 114 ust. 2 pkt 1 Statutu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 174 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 26 głosów, „przeciw” uchwale oddano  133 głosy.

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 110 ust. 11 Statutu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 174 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 0 głosów, „przeciw”  oddano uchwale  159 głosów.

9. Projekt uchwały w sprawie poinformowania członków Osiedla Zwycięzców o podjętych działaniach przez Zarząd Spółdzielni odnośnie do 3 ostatnich wniosków polustracyjnych w zakresie dotyczącym uregulowania stanu prawnego Osiedla Zwycięzców,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 175 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano 49 głosów, „przeciw” uchwale oddano 116 głosów.

10. Projekt uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do wywiązania się z § 143 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 172 Członków Spółdzielni: „za’ podjęciem uchwały oddano 0 głosów, „przeciw” uchwale oddano 166 głosów.

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby członków Rady Nadzorczej reprezentujących daną część Walnego Zgromadzenia,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 173 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano 36 głosów, „przeciw” uchwale oddano 129 głosów.

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 110 ust. 2 Statutu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 173 Członków Spółdzielnie: „za” podjęciem uchwały oddano – 19 głosów, „przeciw” uchwale oddano 152 głosy.

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 110a ust. 9 Statutu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 171 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 0 głosów, „przeciw” uchwale oddano 163 głosy.

14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad realizacji remontu garażu podziemnego Osiedla Zwycięzców,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 167 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 0 głosów, „przeciw” uchwale oddano 159 głosów.

Wnioski złożone do Walnego Zgromadzenia SM „Międzynarodowa”.

Wniosek nr 1 złożony w dniu  21.11. 2019 r. l. dz. 6050/19 przez Mieszkańców budynku przy ul. Brazylijskiej 3.

„Za” przyjęciem w/w wniosku głosowało 160 osób uprawnionych do głosowania, „przeciw” przyjęciu wniosku głosowało 0 osób uprawnionych do głosowania.

Wniosek został skierowany do rozpatrzenia przez Zebranie Nieruchomości.